Page title


HISTORY HULST
    Auteursrecht


    Alle rechten van intellectuele eigendom berusten bij de auteur en zijn dus auteursrechtelijk beschermd.

    Het is niet toegestaan de op de website geplaatste integrale artikelen of gedeelten daarvan zonder toestemming van de auteur openbaar te maken, te vertalen, te bewerken, te kopiŽren, onder een andere naam te publiceren.
    Na akkoordverklaring geschiedt openbaar maken en kopiŽren enkel d.m.v. correct citeren en een bronvermelding naar het oorspronkelijke artikel en auteur.

    Het maken van een enkele kopie voor eigen gebruik is wel toegestaan.

History hulst
  |  auteur: H.Stals te Hulst auteursrecht » disclaimer » privacy statement »