Page title


HISTORY HULST
Geschiedenis is een school, waarin men zich zelden aan het lesrooster houdt
(Olof Palme)Introductie

Geschiedenis schrijven kent zijn beperkingen
en daarom is het schrijven van dé geschiedenis van Hulst niet mogelijk.
Veel historische gegevens zijn immers voorgoed verdwenen en wat bestaat
ligt wijd verbreid opgeslagen in verschillende archieven en andere vindplaatsen.
Daarbij kunnen primaire bronnen en geschiedkundige publicaties in meer of mindere mate gekleurd zijn,
want iedere historicus heeft zijn eigen voorkeur, zo niet zijn eigen vooringenomenheid.

Deze website heeft desondanks de intentie om op grond van het beschikbare materiaal
de werkelijkheid van het verleden zo onbevangen mogelijk te benaderen en tevens
hiervan een aansprekende weergave te reconstrueren, die kan boeien en een aanzet kan zijn voor meer onderzoek.

Kennis van het verleden is een verrijking in die zin, dat men zich kan verplaatsen
in de omstandigheden van vroeger en zo mogelijk het heden beter te begrijpen.

De belangstellende lezer heeft de keuze uit een klein aantal uitgaven van grotere omvang
en een groeiend aantal relatief kleinere artikelen, waarin uiteenlopende aspecten
uit de Hulster geschiedenis worden belicht.

Waar mogelijk staat het - vaak niet gemakkelijke - leven van de mens centraal.
History hulst
  |  auteur: H.Stals te Hulst auteursrecht » disclaimer » privacy statement »